Chrliče / Spouts

2016

Na pomezí street artu a užitého umění se nachází projekt „Chrliče“.

Chrliče ve středověku měli dvojí funkci. Prodloužení okapového systému na katedrálách, kostelech ale i obyčejných stavbách, tak aby nedocházelo k podmáčení budovy dešťovou vodou. V gotické architektuře byly vyrobeny převážně z kamene či pískovce. Často měly děsivou podobu zvířat, znetvořených lidských tváří či démonů. Symbolizovali lidské neřesti, ty musely zůstat před svatostánkem. Ovšem také měly katedrálu či obydlí chránit před zlými duchy, démony a živly. Ty se jich měli zaleknout a stavbě se vyhnout.

Havran je silné mytologické zvíře. Objevuje se snad ve všech kulturách a náboženství světa. V mnoha bájích je ochráncem duší a průvodcem posmrtného života. 

Každý nyní může mít svůj osobní Chrlič, který ho bude chránit. Bude na něj dohlížet. 

 

Rozměry: 10cm x 10cm x 15cm

Materiál: Porcelán

Cena: 350 Kč

Obchod