You are currently viewing Sub Terrein – exhibition

Sub Terrein – exhibition

6/12/2018 – 18/12/2018

První společná výstava členů Gravidity group v Brněnské Suteren Gallery se uskutečnila v chladných prosincových dnech. Co se skrývá v nás, co pod naší kůží, našimi nejniternějšími pocity, naše skryté touhy… Každý z umělců pracoval s jiným médiem, ale se stejnou vizí. Umělecká skupina si jako téma a název zvolila příznačně „Sub Terrein“, tedy pod povrchem. 


The first exhibition of members of the Gravidity group in the Brno Suteren Gallery took place during the cold December days. What is hidden in us, under our skin, our innermost feelings, our hidden desires … Each of the artists worked with another medium but with the same vision. The art group chose „Sub Terrein“ as the theme and title, under the surface.