You are currently viewing Hidden beauty

Hidden beauty

2012
porcelán, hliník, led osvětlení
porcelain, aluminium, LED lighting

Jedná se o bakalářskou práci, která se mimo jiné věnuje pomíjivosti a křehkosti krásy lidského těla. Výsledkem byl set interiérového osvětlení pomocí litofánového prosvícení porcelánu. Světlo zvýrazňuje všechny otisknuté struktury modelky a jejího těla do nejmenších detailů.


This is a bachelor’s work, which deals among other things with the transience and the fragility of the beauty of the human body. The result was a set of interior lighting using lithophane porcelain shining. The light highlights all the printed patterns of the model and its body to the smallest details.