You are currently viewing Hrnek pro …

Hrnek pro …

2013
porcelán
porcelain

Klauzurní práce zaměřená na drobné kavárny a čajovny. Já si jako „Hrnek pro …“ vybral můj oblíbený podnik cafe V lese. hrnek je dekorován březovou kůrou. Tento neopakovatelný reliéf dodává hrnku jedinečný vzhled a odpoutávající pocit od rušného velkoměsta.
Nechte se přenést do lesa…


Clamping work focused on small cafes and tearooms. I like „Mug for …“ chose my favorite cafe „cafe V lese“ (in forest). The mug is decorated with birch bark. This unrepeatable relief adds a mug to the unique look and feel of the bustling city.
Let yourself be transferred to the forest …