lastONE

lastONE

2021

porcelán, hutně tvarované sklo, mosaz / porcelain, glass, brass


Prostředí pro kvalitní život
V izolaci nezbylo než hledat potřebné podněty v omezeném prostředí, lépe se seznámit se sebou samotným a napojit se na zdroje radosti, které se dříve mohly zdát příliš drobnými. Jedním z takovýchto světel přikrášlujících odosobněnou každodennost digitálního propojení se pro mnohé staly dříve často přehlížené pokojové rostliny.
V posledním roce, kdy bylo tolik lidí odtrženo od sebe navzájem, mnoho z nich nalezlo napojení a smysl v péči o křehkou flóru, která je závislá na péči a důslednosti svého člověka. Odměnou za starostlivost rostliny poskytují svému člověku klid v duši, napomáhají proměnit obydlí v osobitý domov a pro mnohé se tyto rostliny stanou jejich osobními průvodci k zamýšlení nad důležitostí otázek kvality půdy, problematičnosti pesticidů, celkovou rovnováhou ekosystému a nezměnitelností přírodních principů. Drobné jednotlivosti ve svém důsledku formují prostředí, ve kterém žijeme.

aerárium pro jednu rostlinu s uzavřeným ekosystémem
Objekt na pomezí designu a volné sochy. Spojení porcelánu, hutně tvarovaného skla a mosazi s křehkou flórou. Vitrína pro vaše tiché spolubydlící, která je zároveň jejich ochranným poklopem a uzavřeným prostředím, kde rostlina prosperuje z toho, co má k dispozici.


lastONE – an aerarium, a closed ecosystem for one plant

An object connecting design and sculpture, combining porcelain, handmade glass and brass with a fragile flora. It is a showcase for your quiet roommates, it creates a protective cover and closed environment, where the plant thrives on what it has at its disposal.

designed by Michael Franče
designed by Michael Franče
designed by Michael Franče
designed by Michael Franče , foto: Vašek Štěch