You are currently viewing lastONE

lastONE

2021

porcelán, hutně tvarované sklo, mosaz / porcelain, glass, brass


Prostředí pro kvalitní život
V izolaci nezbylo než hledat potřebné podněty v omezeném prostředí, lépe se seznámit se sebou samotným a napojit se na zdroje radosti, které se dříve mohly zdát příliš drobnými. Jedním z takovýchto světel přikrášlujících odosobněnou každodennost digitálního propojení se pro mnohé staly dříve často přehlížené pokojové rostliny.
V posledním roce, kdy bylo tolik lidí odtrženo od sebe navzájem, mnoho z nich nalezlo napojení a smysl v péči o křehkou flóru, která je závislá na péči a důslednosti svého člověka. Odměnou za starostlivost rostliny poskytují svému člověku klid v duši, napomáhají proměnit obydlí v osobitý domov a pro mnohé se tyto rostliny stanou jejich osobními průvodci k zamýšlení nad důležitostí otázek kvality půdy, problematičnosti pesticidů, celkovou rovnováhou ekosystému a nezměnitelností přírodních principů. Drobné jednotlivosti ve svém důsledku formují prostředí, ve kterém žijeme.

aerárium pro jednu rostlinu s uzavřeným ekosystémem
Objekt na pomezí designu a volné sochy. Spojení porcelánu, hutně tvarovaného skla a mosazi s křehkou flórou. Vitrína pro vaše tiché spolubydlící, která je zároveň jejich ochranným poklopem a uzavřeným prostředím, kde rostlina prosperuje z toho, co má k dispozici.


lastONE – an aerarium, a closed ecosystem for one plant

An object connecting design and sculpture, combining porcelain, handmade glass and brass with a fragile flora. It is a showcase for your quiet roommates, it creates a protective cover and closed environment, where the plant thrives on what it has at its disposal.

designed by Michael Franče , foto: Vašek Štěch
designed by Michael Franče
designed by Michael Franče
designed by Michael Franče