You are currently viewing mUg – Valentine

mUg – Valentine

2021

porcelán, autorská technika / porcelain, author’s technique


mUg, porcelánový hrnek bez ucha. Krásně padne do ruky a každý je pro svůj specifický styl výroby originálem. Jednoduchý tvar je inspirovaný tradičním japonským chawanem na matchu, proto se i tento nápoj v mUgu krásně rozmíchává. Tvar je navrhnut tak aby na každém z vyhotovených hrnků mohl být proveden některý z keramických experimentů – mramorování, pískování nebo jiné autorské techniky výroby. Díky uzavřenému tvaru a objemu kolem 400ml může být využit i jako miska na pokrm nebo polévku.


mUg, porcelain mug without handle. It fits beautifully in the hand and everyone is original for their specific production style. The simple shape is inspired by the traditional Japanese chawan on match, which is why this drink in mUgu mixes beautifully. The shape is designed so that one of the made cups can be performed in one of the ceramic experiments – marbling, sandblasting or other authorial production techniques. Thanks to its closed shape and volume of around 400 ml, it can also be used as a dish for food or soup.