You are currently viewing Oleh Oleh

Oleh Oleh

2018
vysoko pálená keramika, kov, bavlna
hight temperature ceramic, iron, cotton

 

Oleh Oleh je přenosný objekt určený na relaxace. Je inspirovaný Jávskobalijskou kulturou, kde se na meditace klade velký důraz. Objekt vznikl při mém ročním putování po Jávě, Sumatře, Bali a po jiných menších ostrovech Indonésie.


Oleh Oleh is a portable object designed for relaxation. It is inspired by Javanese culture, where meditation places great emphasis. The object originated in my annual wander around Jáva, Sumatra, Bali and other smaller islands in Indonesia.