You are currently viewing Sutnara

Sutnara

2014
porcelán
porcelain

Dózy inspirované tvorbou Ladislava Sutnara a Krásnou jizbou. Tvarosloví dózy odpovídá typickým dózám od tohoto umělce, kdežto vršek je nahrazen odlitky bradavek. Ty Jaroslav Sutnar často stylizoval ve svých grafikách Venuší. Přiznaným dekorem je pak jeho práce parafrázována a posunuta na další úroveň.  


 
Doses inspired by the works of Ladislav Sutnar and Krásnou jizbou. Shapes of pose corresponds to typical posters from this artist, while the top is replaced with nipple castings. Jaroslav Sutnar has often stylized his Venus graphics. The adornment is then paraphrased and shifted to the next level.