You are currently viewing Udělej si sám

Udělej si sám

2014
3D vizualizace / 3D visualization


Skládácí koloběžka „Udělej si sám“ je založena na konceptu stavebnice. Koloběžka se skládá jak z pevně definovaných ocelových dílů, tak i z dílů dřevěné překližky, které jsou vyřezány laserem. Díky tomu nechybí nostalgie ze skládání stavebnice a zároveň pak praktické využití koloběžky jako transportního prostředku v běžném životě.


Scooters „Do it yourself“ is based on the concept of construction. The scooter consists of both fixed steel parts and parts of wood plywood, which are laser cut. Due to the lack of nostalgia folding kit and then at the same time practical use scooters as transport means in everyday life.